klachtenregeling

De School neemt klachten serieus. We hebben een document opgesteld waarin u onze regeling van klachten kan nalezen. Deze kunt u hier downloaden.

De School heeft een externe vertrouwenspersoon, Annewiek Reijmer. Zij is te bereiken via e-mail: jreijmer@sociocratie.nl en via telefoon: 010-4523289.

De School is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, ingesteld door de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS, Bezuidenhoutseweg 251-253, 2594 AM Den Haag, telefoon: 070-3315252). Het reglement van deze Klachtencommissie kunt u daar opvragen of hier downloaden.

De School is tevens aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang (Postbus 90600, 2509 LP  Den Haag, telefoon  070-3105310). Het reglement van deze geschillencommissie kunt u daar opvragen of hier downloaden

Het jaarverslag 2017 vindt u hier: Jaarverslag klachtenregeling 2017 De School

Het jaarverslag 2016 vindt u hier: Jaarverslag klachtenregeling 2016 De School

Het jaarverslag 2015 vindt u hier: Jaarverslag klachtenregeling 2015 De School

Het jaarverslag 2014 vindt u hier: Jaarverslag klachtenregeling 2014 De School

Het jaarverslag 2013 vindt u hier: Jaarverslag klachtenregeling 2013 Stichting Sociocratische School

Het jaarverslag 2012 vindt u hier: Jaarverslag klachtenregeling 2012 Stichting Sociocratische School

Het jaarverslag 2011 vindt u hier: Jaarverslag klachtenregeling 2011 Stichting Sociocratische School

Het jaarverslag 2010 vindt u hier: Jaarverslag klachtenregeling 2010 Stichting Sociocratische School