leren samenleven als pestpreventie

Wij spreken bij voorkeur over het bevorderen van respectvol samen leven en leren. In dit artikel wordt uitgebreid verteld hoe we binnen De School leren samen te leven, wat we doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en wat we doen in geval een leerling, ouder of leerkracht zich niet respectvol voelt bejegend. Het artikel kunt u hier lezen.