protocollen en beleidsdocumenten

Vanwege allerlei redenen worden er afspraken met elkaar gemaakt. Soms omdat ouders dat wensen, soms omdat het team dat wenst, soms omdat het wettelijk is voorgeschreven. Van wie de wens ook af komt, binnen onze school maken we de afspraken met degene die ze moet uitvoeren. Hoe dat precies werkt, staat beschreven in het kringstatuur.
Veel afspraken worden beschreven in de vorm van een protocol. Een protocol geeft aan hoe de werkwijze is in een bepaalde situatie en welke afspraken er bestaan. In een protocol is een wereld van kennis en ervaring samengevat in richtlijnen, regels, afspraken en stappen. Naast protocollen zijn er ook beleidsdocumenten waarin besluiten worden beargumenteerd en onderbouwd. Dit zijn vaak langere documenten.
Wij gebruiken deze protocollen en beleidsdocumenten:

Ouders kunnen de protocollen en beleidsdocumenten inzien op school dan wel via deze site (klikken op de niet-zwart gekleurde titels).
Niet alle documenten staan op deze site. Mist u een onderwerp, neemt u dan contact met ons op.