artikelen en notities

‘Scholen om van te leren’
In het boek ‘Scholen om van te leren’ zijn verhalen opgetekend van acht vernieuwende scholen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het boek laat zien hoe (binnen de wettelijke grenzen) het onderwijssysteem zo in te richten dat het zich aanpast aan de ontwikkeling van de leerling. Één van de scholen is De School. De auteur is Frans Schouwenburg. Het boek is gratis te downloaden via de site van Kennisnet via deze link.

De adaptieve school
‘Als we de schoolorganisatie wijzigen, ontstaat er ruimte om onderwijsvernieuwingen te realiseren’.
De School heeft de schoolorganisatie ingrijpend heeft veranderd. Hierdoor is binnen één organisatie inclusief, passend onderwijs mogelijk voor ieder kind; is de organisatie flexibel en wendbaar en de professionaliteit hoog. De organisatiewijzigingen maken ‘de adaptieve school‘.
Dit uitvoerige artikel beschrijft wat het belang is van een adaptieve school en wat ervoor nodig is om die te realiseren. Het zoomt uit naar een abstractere beschouwing van de innovatieruimte die een adaptieve schoolorganisatie creëert en zoomt in op wat er concreet nodig is binnen een school voor wat betreft eisen aan mensen, organisatie & systemen en educatief materiaal. Het artikel is gemaakt op verzoek van Kennisnet.
Het artikel kunt u hier lezen (uit 2013). Het interview met Frans Schouwenburg (strategisch adviseur van Kennisnet) kunt u hier lezen (uit 2011).
(Marjolein Ploegman)

De School in 27 onderwijsvraagstukken
De School heeft voor vele adviezen en suggesties van de Onderwijsraad en speerpunten van overheidsbeleid een concrete dagelijkse toepassing gevonden. In deze notitie vindt u een bloemlezing van onderwerpen die landelijk in de belangstelling staan en de manier waarop wij daar in de praktijk handen en voeten aan geven.

Didactica Magna – de grote visie op onderwijs volgens Comenius
(Pieter Mostert, uit Expertise, Praktisch visieblad voor hoger onderwijs 2011/3)

Biologisch ritme en het schoolprogramma

De toekomst van de sociale opvoeding en vorming
(Henk van der Weijden)

Besluit met kennis, een parabel