inclusief onderwijs

In 1994 heeft Nederland de internationale Salamanca Verklaring van de UNESCO ondertekend. Hierin staat dat ieder kind uniek is en recht heeft op passend onderwijs op een gewone school. Dit wordt ‘inclusief onderwijs’ genoemd. Inclusief onderwijs zou het meest effectieve middel zijn in het bestrijden van discriminatie en het creëren van een open samenleving waar voor ieder individu een gelijkwaardige plek is.
Met onze concrete aanpak – persoonlijke leerplannen, verschillen in tijd/inhoud/resultaten/tempo/begeleiding – realiseren wij dit ‘inclusieve’ onderwijs.

Meer informatie over inclusief onderwijs kunt u vinden in deze speciale uitgave van Zorg Primair, van CNV Onderwijs. De uitgave is van oktober 2006 maar immer verrassend actueel.