kosten in breder perspectief

Wij zouden willen dat het totaalpakket voor alle kinderen toegankelijk is. Wij vinden immers dat méér tijd en méér maatwerk in het belang is voor kinderen en gezinnen: meer ontwikkelmogelijkheden, meer kansen, meer ontspanning en minder stress.
Van het geld dat een school van de overheid ontvangt, kan ongeveer 940 uur onderwijs worden gegeven aan groepen van ongeveer 25-30 kinderen. Wij willen dat elk kind meer tijd en aandacht krijgt, een persoonlijk leerplan en een rijker aanbod aan activiteiten, zowel binnen als buiten school. Met dat voor ogen hebben wij het totaalpakket ontwikkeld. Om het totaalpakket te kunnen bekostigen én het in beginsel betaalbaar te krijgen voor alle ouders, hebben wij onderwijs en kinderopvang volledig geïntegreerd. Hierdoor komt er dus meer tijd beschikbaar – 2.500 in plaats van 940 uur per jaar – en meer middelen – ruim anderhalf keer zoveel geld per kind in het totaalpakket.
De kosten voor kinderopvang komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en deze toeslag kan oplopen tot meer dan 94-95% voor ouders met een laag inkomen (zie tabel 2017). Hierdoor is het totaalpakket voor een grote groep kinderen binnen bereik. Voor de laagstverdienenden zijn de kosten in 2017 ongeveer € 25 per maand.
Daarnaast kunnen voor kinderen die een indicatie hebben voor extra zorg (‘rugzakje’, toelaatbaarheidsverklaring) sinds 2013 de kosten van het totaalpakket betaald worden uit de middelen die het samenwerkingsverband hiervoor beschikbaar stelt.

De kosten voor het totaalpakket komen ongeveer overeen met de kosten voor 3 dagen buitenschoolse opvang, om precies te zijn 2 korte en 1 lange dag (bijvoorbeeld maandag, dinsdag en vrijdag). Voor dat bedrag kunnen we als geïntegreerde organisatie veel meer bieden dan mogelijk is door twee gescheiden organisaties (onderwijs en opvang), namelijk:

  • 2.500 uur onderwijs per jaar
  • 50 weken open, dagelijks van 8.00 tot 18.00 uur
  • volledig flexibele school- en vakantietijden
  • een actuele en brede opleiding in alle 52 kerndoelen inclusief burgerschap en 21e eeuws vaardigheden
  • ongeveer 80 educatieve excursies in de gehele basisschoolperiode
  • regelmatig expert-docenten van buiten
  • maatwerk voor elke leerling
  • passend onderwijs doordat de bezetting na 14.00 uur 1 leerkracht op 10 kinderen is
  • volledig flexibele en onbeperkte ‘opvang’
  • vergaande participatie en zeggenschap voor zowel ouders als leerlingen op het niveau van het kind, de groep, de school en voor ouders ook het lokaal bestuur

Deze integratie van onderwijs en opvang heeft ook voor kinderen in het basispakket voordelen. Alle niet-tijd-gebonden voorzieningen als huisvesting, inrichting, materialen en medezeggenschap zijn namelijk beschikbaar voor iedereen.

In 2016 maakt ruim 80% van de kinderen gebruik van het totaalpakket.

De School heeft de financiering van het totaalpakket gezocht in de samenvoeging van publieke onderwijsmiddelen en private kinderopvangmiddelen. Voor scholen in ‘achterstandswijken’ in bijvoorbeeld grote steden, blijkt het totaalpakket financierbaar te zijn uit enkel bestaande publieke middelen. Denk aan middelen voor gewichtenleerlingen, verlengde schooldag, weekend-, zomer- en lentescholen.
Samenvoeging en van daaruit een nieuwe integrale kindvoorziening opzetten, biedt dus veel kansen! Voor kinderen als krachtig middel om gelijkere kansen te realiseren, voor ouders als ondersteuning in de opvoeding en voor de maatschappij als instrument om een inclusieve samenleving te maken en preventie te bieden tegen allerlei vormen van uitsluiting en uitval.

DeSchoolZandvoort2014-2946