onze naam ‘de school’

De naam, De School, klinkt heel Nederlands, maar het woord komt uit het Grieks. 
Bij de oude Grieken betekende het woord ook reeds ‘school’ of ‘les’, maar had het ook nog een veel ruimere betekenis, namelijk: de tijd dat je niet druk bezig hoeft te zijn met iets. Je zou kunnen zeggen dat oorspronkelijk een school een plek is waar veel tijd is en waar je dus ‘de tijd kunt nemen’ voor wat je interesseert. De School wil zo’n plek zijn: waar veel tijd is om te leren.

Maar het gaat niet alleen om ‘veel’ tijd; het is ook van belang dat die tijd niet op voorhand al helemaal is opgevuld en besteed. Er is nog ‘vrije tijd’, d.w.z. tijd waarvan de leerling in overleg met de leerkracht kan bepalen waaraan hij wordt besteed. Vrije tijd veronderstelt vrije ruimte, om te leren en samen te leven, ruimte op school voor ‘Het volle leven’, zoals onderwijsvernieuwer Jan Ligthart het noemde.

Woorden als ‘vrije tijd’ en ‘vrije ruimte’ hebben de bijklank van ‘daar mag je lekker helemaal doen wat je wilt en niemand mag zich daar mee bemoeien’. Zo’n school willen we niet zijn, zo’n school zijn we ook niet. We zijn een school waar leerlingen leren door – op heel verschillende manieren – op onderzoek uit te gaan en door samen vorm te geven aan samenleven: vrijheid, verantwoordelijkheid, burgerschap, respect, … – dat zijn geen onderwerpen uit de lesstof, maar waarden die in het samenleven in De School worden gepraktiseerd.

Eigenlijk hebben de oude Grieken het wel goed bekeken, toen ze het woord ‘school’ kozen. Ze kozen een woord dat is afgeleid van het Griekse woord voor ‘terughoudendheid’.
Op De School zijn we terughoudend in onze oordelen, ons gelijk [‘zo is het en doe maar zoals ik het zeg’] en scheppen we daardoor ruimte om te onderzoeken en om samen te leven.