ouderschoolkring

De ouderschoolkring bestaat uit gekozen leerkrachten, gekozen ouders en directie.
In de ouderschoolkring worden onderwerpen besproken en besloten die de hele school betreffen. Voorbeelden zijn: schoolgids, verzuimbeleid en inrichting van het gebouw.
In deze basisagenda kunt u precies zien hoe de agenda is opgebouwd.
De afgevaardigden zorgen ervoor dat de informatie stroomt van bestuur/directie/team naar ouders en van ouders naar bestuur/directie/team.
Indien u een onderwerp besproken wilt hebben in deze kring, kunt u dit kenbaar maken in de ouderbouwkringen. Ook kunt u een van de afgevaardigden, leerkrachten of directeur rechtstreeks benaderen via e-mail.

Martine van Huuksloot, afgevaardigde onderbouw (m.v.huuksloot@gmail.com)
Mario Bik, afgevaardigde middenbouw (mariobik@gmail.com)
Jan Willem Kuin, afgevaardigde middenbouw (jwkuin@gmail.com)
MarieAnne Bosland, afgevaardigde bovenbouw (mbosland@infrawest.nl)                           Ilja Jaboer, namens onderbouwteam (ilja@deschool.nl)
Linda Swier, namens middenbouwteam (linda@deschool.nl)
Elke Hamelink, namens bovenbouwteam (elke@deschool.nl)                                           Rosanne Maters, interim directie (topkring@deschool.nl)
Andrea Koopmans, directeur (andrea@deschool.nl)