pijlers

De School biedt alle kinderen een brede opleiding in alle kerndoelen, op maat. Dit doen we door toepassing van onze drie pijlers:

  • flexibele school- en vakantietijden waardoor méér onderwijstijd mogelijk is;persoonlijk kringgesprek
  • participatie en besluitvorming door leerkrachten, ouders en leerlingen op alle niveaus: leerling, bouw, school en bestuur;
  • thematisch, breed en rijk onderwijs waarin alle kerndoelen aan de orde komen, waarbij dagelijks lessen worden gegeven door experts van buiten de school.

De School maakt met deze pijlers een omgeving waar kinderen leren wat nodig is om zelfstandig en gelukkig in onze maatschappij te leven. In de samenleving van nu gaat het om kennis, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen, omgaan met verschillende culturen, omgaan met veranderingen. Hoe de wereld eruit ziet als onze leerlingen volwassen zijn, weten we niet.

Kinderen leven thuis en op school en gedijen beter als het leven van school en thuis zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Dit kan door de tienwekelijkse gesprekken tussen ouder, leerkracht en kind. Hier vindt die afstemming concreet plaats.

‘Je kunt niet slim zijn tegen je zin’ (prof. Kessels). Zin hebben in leren en zingeving krijgen bij ons vorm door elke tien weken met z’n drieën (leerling, leerkracht en ouder) om tafel te zitten en te spreken over dat leren. In die gesprekken wordt er teruggeblikt en vooruitgekeken en gaat het over leerinhoud (wat), leerproces (hoe), leerresultaat en onderwijstijd.