topkring

De topkring bestaat uit het externe leden, lokaal bestuur, directie en afgevaardigden van team (medewerkerschoolkring) en ouders (ouderschoolkring.)

Peter van der Niet,clusterdirecteur Lucas Onderwijs                                                        Rosanne Maters, directeur                                                                                                                  Daphne Spekkers, adjunct directeur                                                                                                Jan Willem Ittman, extern lid
Peter Tromp, extern lid                                                                                                                         George Boekhout van Soolinge, extern lid
Joke de Witt, afgevaardigde medewerkers
Jan Willem Kuin, afgevaardigde ouders