voordelen totaalpakket

Dit is een pagina met veel tekst en uitleg!

Op De School kunnen ouders (en kinderen) kiezen uit twee pakketten: basis- of totaalpakket. Het totaalpakket biedt de meeste mogelijkheden voor wat we beogen: een brede basisopleiding op maat en een zo ontspannen mogelijk schoolleven. In het totaalpakket hebben we daarom flexibele school- en vakantietijden. Hierdoor kan het schoolleven zoveel mogelijk in harmonie worden gebracht met het gezinsleven en andere taken en bezigheden. Ook kan de hoeveelheid tijd per kind verschillen: per dag, per week, per jaar, per hele schoolperiode. Het ene kind heeft eenvoudigweg behoefte aan meer tijd dat het andere. Kinderen gaan tussen de 940 en 2.500 uur per schooljaar naar school.
Naast die flexibele tijden hebben kinderen, ouders en leerkrachten een grote inbreng in hoe de school en de bouw zijn georganiseerd (participatie en medezeggenschap). En ook hoe het eigen persoonlijke leerprogramma is samengesteld. Voor en met elke leerling wordt er elke 10 weken samen met de leerkracht en de ouders een persoonlijk leerplan gemaakt. In dit leerplan wordt duidelijk wat er de komende tijd wordt geleerd, op welke manier, welke resultaten worden verwacht en hoeveel tijd daarvoor nodig zal zijn.
Het onderwijs wordt georganiseerd in aantrekkelijke thema’s. Voorbeelden zijn Verkeer en vervoer, Europa, Energie, Voeding, Communicatie. Er is een groot aanbod van activiteiten, voor hoofd, hart en handen. Deze worden verzorgd door eigen leerkrachten en door experts van buiten de school. De activiteiten vinden plaats op school en daarbuiten, leerlingen gaan zo’n twee keer per thema op excursie.
Door deze 3 pijlers samen ontstaat het totaalpakket.

Dit ‘all inclusive’ aanbod biedt allerlei voordelen. We zetten ze hieronder op een rijtje en we kijken daarbij door de brillen van de leerling, de ouder en de maatschappij.

De voordelen gezien door de bril van de leerling

 1. Eigen leerlijn
  Ik volg mijn eigen leerlijn, dus mijn eigen tempo. Ik werk afwisselend met andere kinderen samen, soms met kinderen die juist net zover zijn als ik, soms met kinderen die verder zijn (daar kan ik van leren) en soms met kinderen die minder ver zijn (die kan ik helpen en daar leer ik zelf heel veel van).
 2. Ononderbroken doorgaan
  Omdat ik mijn eigen leerlijn volg, kan ik nooit blijven zitten. Als ik meer tijd nodig heb om iets te leren, dan kan dat. Hierdoor hoef ik dus ook nooit meer dingen opnieuw te doen die ik al kan. Als ik ziek ben geweest, pak ik gewoon de draad op daar waar ik gebleven was.
 3. Fijner leren door eigen inbreng
  Ik kan met de juf of meester meedenken over wat ik ga leren, wanneer, met wie en op welke manier. Daardoor vind ik leren veel fijner!
 4. Tijd om dingen af te maken
  Als ik ergens mee bezig ben, heb ik tijd om het af te maken omdat er heel veel tijd is.
 5. Hulp naar behoefte
  Als ik bijvoorbeeld met rekenen meer hulp nodig heb, dan kan ik dat krijgen. Als ik met taal zelfstandiger kan werken, is dat mogelijk.
 6. Niet meer dat gevoel van ‘achterlopen’
  Als ik een tijdje niet zo lekker in m’n vel zit (bijvoorbeeld door ziekte, overlijden dierbare, scheiding ouders) kan ik mijn leerprogramma en leertijd daarop aanpassen. Zo heb ik nooit meer dat vervelende gevoel dat ik het niet kan bijbenen.
 7. Niet meer vervelen
  Als ik iets snel begrijp, kan ik lekker doorwerken, sla ik dingen over of ga ik iets anders doen. Ik hoef me niet te vervelen op school.
 8. Er wordt naar me geluisterd
  Doordat we regelmatig gesprekken houden, leren we elkaar goed kennen en weet ik dat er altijd een plek is waar er naar me geluisterd wordt.
 9. Ik kan zóveel leren!
  Ik vind het gaaf dat ik zoveel kan leren: koken, Engels, filosofie, dansen, kleding maken, interviewen, video’s maken, apparaten bouwen, schilderen.
 10. Mijn ouders doen mee
  Ik vind het prettig dat mijn ouders echt weten wat ik op school doe.

De voordelen gezien door de bril van de ouder

 1. Meer harmonie en verbondenheid
  Ik vind het heerlijk dat ik niet meer de dagelijkse stress heb om altijd precies op tijd bij school aanwezig te zijn. De ruime inloop en uitloop maken brengen en halen een stuk ontspannener en bovendien gezellig. Ik kan in die tijden gewoon de school  binnen lopen. Hierdoor voel ik meer verbondenheid en harmonie met de plek waar mijn kind een belangrijk deel van zijn leven doorbrengt.
 2. Mijn verantwoordelijkheid voor mijn kinderen gaat door in de school
  Ik weet goed waarmee mijn kind bezig is op school. 5x per jaar heb ik een gesprek met de leerkracht met mijn kind daarbij. Hier kan ik ook mijn wensen en zorgen inbrengen en zoeken we gezamenlijk naar de beste aanpak.
 3. Eten en drinken op school
  Geen gezeul meer met bekers, boterhammen en lunchtrommels. Alle leerlingen eten en drinken op school en de school verzorgt dat. Er wordt meteen aandacht besteed aan het bereiden van gezonde voeding en het gezellig hebben tijdens maaltijden.
 4. Ritmes schoolleven en eigen leven sluiten beter aan
  Door de flexibele schooltijden kan ik mijn eigen activiteiten beter organiseren. Bijv. werk, studie, hobby of mantelzorg. Ook de zorg bij meerdere kinderen kan ik beter regelen. Ik kan er bijvoorbeeld bewust voor kiezen om ze op dezelfde tijd naar school te laten gaan, en ik hoef bijvoorbeeld woensdagmiddag niet meer op het schoolplein te wachten. Maar ik kan er ook voor kiezen om eens één kind thuis te houden om iets speciaals met hem/haar te doen.
 5. Voordelen van laagseizoen-recreatie
  Buiten het hoogseizoen op vakantie is echt geweldig: veel goedkoper, geen files, ontspanning! De schoolkosten verdien ik hier al voor een flink deel mee terug.
  Ook voor andere recreatieve activiteiten zijn die flexibele school- en vakantietijden een uitkomst. Denk bijvoorbeeld aan het bezoek van attractieparken: niet meer anderhalf uur in de rij staan voor een bezoek aan Droomvlucht …
 6. Mijn inbreng is gewenst
  Doordat ik in de ouderkring zit, ben ik ook betrokken bij De School als organisatie en doen mijn ideeën en argumenten er toe. Bovendien leer ik in deze kring veel over opvoeding en leren.
 7. Voordeel van één organisatie
  Prettig dat ik nog maar met één organisatie te maken heb in plaats van verschillende (voor sommige ouders kunnen dat wel vier organisaties zijn: voorschoolse opvang, overblijf, school, naschoolse opvang).
 8. De School is er ook voor mij
  Ik vind het soms moeilijk om mijn kind te begeleiden, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een spreekbeurt. Nu kan ik dat op school bespreken en zoeken we naar een goede werkwijze.
 9. Huiswerkvrij
  In principe biedt De School een volledig huiswerkvrij programma. Heerlijk! Geen dagelijks terugkerende belasting om mijn kind aan zijn/haar huiswerk te krijgen.
 10. Opgewekte kinderen
  Fijn om de vakanties nu zelf te kunnen spreiden. Nu kunnen we bijvoorbeeld kiezen voor een kortere zomervakantie en meer rustdagen door het jaar heen.

De voordelen gezien door de bril van de maatschappij

 1. Voorbereiding op burgerschap
  Door de sociocratische werkwijze worden leerlingen optimaal voorbereid op latere deelname aan de maatschappij (burgerschap). Ze leren verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, de ander en het andere. Ze leren én-én-denken in plaats van of-of. Zo gaat het om én de individuele belangen én de groepsbelangen; gaat het om én solidariteit én eigen verantwoordelijkheid nemen en gaat het om én staan voor je zaak én vragen stellen.
 2. Vermogen om harmonieus samen te leven
  Kinderen leren door de sociocratische werkwijze twee wezenlijke vermogens: jezelf te verplaatsen in een ander mens en je eigen behoeften begrijpelijk en toegankelijk te maken voor een ander. Twee cruciale vermogens voor een harmonieus en vreedzaam samenleven met anderen. De sociocratische werkwijze draagt zeer bij aan het vraagstuk van integratie van verschillende bevolkingsgroepen.
 3. Méér leren (bouwen aan kenniseconomie)
  Binnen De School kan er méér geleerd worden en dat is noodzakelijk om onze kenniseconomie op te bouwen.
  Meer leren door méér tijd, meer door leren van meerdere experts en meer leren door een groter aanbod van leeractiviteiten.
  Om meer te leren is er ook simpelweg gewoon méér tijd nodig. Weet u dat kinderen vandaag de dag zo’n 300 uur per jaar minder onderwijs volgen als onze ouders? De reden heeft niets met kinderen of leerpsychologie te maken maar alles met de onderwijs-CAO. Arbeidstijdverkorting voor leraren betekende minder uren onderwijs voor kinderen.
  Binnen De School kunnen leerlingen langer begeleid onderwijs volgen.
  Om meer te leren helpt het ook om beter naar het ritme van de dag te kijken. Gedurende de dag zijn er namelijk betere en mindere uren om te leren. Dit verschilt per kind maar er zijn ook algemene aanwijzingen dat kinderen het beste leren later in de ochtend en later in de middag. ’s Morgens vroeg en rond het middaguur zijn in ieder geval slechte momenten (zie de publicatie ‘biologisch ritme en schoolprogramma’, onder ‘meer lezen’, ‘artikelen’).
  Het dagprogramma van De School houdt rekening met de individuele goede en minder goede tijden.
  De School heeft meer tijd en kan daardoor een rijker aanbod verzorgen van leeractiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan Engels vanaf groep 1, koken, filosofie, sociale en communicatieve vaardigheden, kunst, drama en cultuur.
 4. Talentontwikkeling (bouwen aan kenniseconomie)
  Kinderen hebben binnen De School een grotere kans om hun authentieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen o.a. doordat we vijf keer per jaar met leerlingen en ouders een persoonlijk leerplan opstellen. Ook authenticiteit is noodzakelijk voor onze kenniseconomie. Immers, onze samenleving moet het niet meer hebben van gestandaardiseerde werkkracht maar van slimme en oorspronkelijke kennis! En niemand kan slim zijn tegen zijn zin (Kessels).
 5. Combinatie werk en zorg
  De School is jaarrond open en biedt flexibele schooltijden. Dit maakt het voor ouders gemakkelijker om zorg voor kinderen te combineren met zorg voor anderen, werk, studie of andere activiteiten.
  Wat ons betreft geen discussie over de ‘schooltijdenbaan’. Waarom werktijden aanpassen aan schooltijden die ooit meer dan 100 jaar geleden zijn bedacht toen we nog een agrarisch land waren, kinderen tussen de middag thuis warm aten en na schooltijd en in de vakanties op het land moesten werken? Het binnen- en buitenschoolse leven moeten zich aan elkaar aanpassen.
 6. Arbeidsparticipatie
  De arbeidsparticipatie kan gemakkelijker hoger worden. Dit is een doelstelling van de regering maar is slecht mogelijk met de huidige schooltijden. Weet u dat het voorziene grote tekort aan werknemers in de zorg weg is als alle parttimers 2 uur per week méér zouden werken?
 7. Filebestrijding
  Flexibele school- en vakantietijden leveren een bijdrage aan de bestrijding van files. Ouders kunnen meer buiten de spits reizen en vooral beter verspreid over het jaar.
 8. Gespreide vakantie en recreatie
  De recreatie- en vakantievoorzieningen kunnen door flexibele school- en vakantietijden veel gelijkmatiger bezocht worden. Geen lege parken in het laagseizoen, minder wachttijden in het hoogseizoen.
 9. Minder kosten
  De maatschappelijke kosten voor onderwijs en opvang tezamen worden lager als deze voorzieningen worden geïntegreerd. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die gemoeid zijn met de huidige aparte huisvesting van scholen en opvanginstellingen en aan de inzet van apart personeel voor onderwijs en buitenschools.
 10. Minder uitval
  Het is aannemelijk dat er minder schooluitval zal voorkomen en minder verwijzingen naar het speciaal onderwijs, als we meer maatwerk aan alle leerlingen bieden en het zogeheten leerstof-jaarklasse-systeem loslaten (passend, inclusief onderwijs).

Nadelen, zijn er ook nadelen?

Wij kunnen maar één nadeel bedenken, namelijk dat het totaalpakket extra geld kost. Het is onmogelijk om dit te realiseren zonder extra kosten. Het is niet voor niets dat in Nederland de meeste scholen op dezelfde manier onderwijs verzorgen: in jaarklassen met door de school bepaalde vaste leerstof per jaarklas (met wat variatie naar boven en naar beneden). Dat is logisch, omdat dat de goedkoopste manier is en past binnen de standaard bekostiging.

Door de integratie van opvang en onderwijs betaalt de samenleving mee via de kinderopvangtoeslag. Voor kinderen die extra zorg nodig hebben en hiervoor een ‘rugzakje’ krijgen (tegenwoordig ‘toelaatbaarheidsverklaring’ geheten) kunnen de kosten van het totaalpakket betaald worden uit deze middelen.
Zo is De School in principe toegankelijk voor alle kinderen. Maar we kunnen er niet omheen: het totaalpakket kost geld.