vacatures

Zou je op deze bijzondere school willen werken? Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s!
Lees hier wat de vacature van leerkracht inhoudt en wat daarvoor nodig is.

Voor gastlessen zijn we altijd op zoek naar bekwame mensen die bijzondere lessen willenDeSchoolZandvoort2014-2829 verzorgen in het kader van één van onze thema’s. Een bijzondere les kan een eenmalige activiteit zijn of een serie van meerdere lessen dan wel een serie lessen van tien weken. Deze lessen worden verzorgd tussen 14.00 en 18.00 uur. Voor het geven van deze lessen zijn expertise en een verklaring omtrent het gedrag noodzakelijk. Een onderwijsbevoegdheid is geen vereiste – er is altijd een eigen leerkracht aanwezig  – vanzelfsprekend wel ervaring met het werken met kinderen.
De thema’s zijn: Kunst, Europa, Bouwen, Planten, Middeleeuwen, Kleding en Sport, Afrika en Azië, Energie, Mensen, Gouden Eeuw, Nederland, Geloof, Verkeer en Vervoer, Milieu en Kringloop, Prehistorie, Grieken en Romeinen, Voeding, Moderne geschiedenis, Communicatie, Dieren of Amerika, Australië en Antarctica.
Onder ‘organisatie’, ‘thematisch onderwijs’ vindt u meer informatie over ons thematische onderwijs en de planning van de thema’s.

Ook komen we graag in contact met leerkrachten die willen invallen bij ziekte en vakanties. Voor invalwerk op onze school is een uitgebreide inwerkperiode nodig. Dit is meteen een kans om te leren van onze werkwijze. Voor invalwerk is een onderwijsbevoegdheid noodzakelijk, naast een verklaring omtrent het gedrag. Een invaldienst duurt minimaal 6 uur en maximaal 9 uur en wordt ingeroosterd tussen 8.00 en 18.00 uur.

Ben je student? Dan kunnen we je een interessante en leerzame stage bieden waarin je vooral veel gaat doen en ervaren!

Heeft u interesse, neemt u dan contact op met Rosanne Maters, directeur, via directie@deschool.nl of 023-5730625.