“Kinderen hebben gelijkere kansen, als ze ongelijk onderwijs krijgen”.

Prachtig gelegen in de duinen

De School in Zandvoort verzorgt gewoon basisonderwijs en méér op een ongewone manier, namelijk ‘op maat’. En dat voeren we ver door, dus ook in de hoeveelheid onderwijstijd.
‘Op maat’ doen wij door de combinatie van deze drie pijlers:
– jaarrond open
– mee-ontwerpen en mee-beslissen
– thematisch onderwijs
Wij zijn in 2008 gestart als eerste school met flexibele en ruime schooltijden. Kunnen variëren in tijd is logisch om onderwijs op maat te kunnen maken. In die ruime tijden organiseren we zeer gevarieerd onderwijs rond aantrekkelijke thema’s. Op wat en hoe we het onderwijs organiseren kunnen leerlingen, hun ouders en leerkrachten invloed hebben.

Wij zijn 50 weken per jaar open, van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Dat is 2.500 uur per jaar.
We werken in 5 perioden van 10 weken. Alleen daarom zijn we 2 weken per jaar gesloten. Elke periode staat een ander thema centraal. Leerlingen kunnen hun schooldag beginnen tussen 8.00 en 10.00 uur of tussen 12.00 en 14.00 uur. De dag kan eindigen tussen de middag of tussen 16.00 en 18.00 uur.

Leeractiviteiten zijn verbonden met het thema, bijvoorbeeld Verkeer en vervoer, Communicatie, Middeleeuwen, Europa, Voeding of Dieren. Dus taal en rekenen, koken en dansen, Engels en filosofie, techniek en expressieve vakken worden concreet doordat ze worden uitgewerkt binnen het onderwerp van het thema. Alle leerlingen van alle leeftijden werken aan hetzelfde thema.
Er wordt individueel gewerkt, in kleine groepjes en in grotere groepen met eigen leerkrachten en thema-experts van buiten.
Er wordt op school geleerd en daarbuiten. Elk thema zijn er excursies. In de hele basisschoolperiode wel 80.

Aandacht voor een gezonde leefstijl vinden we belangrijk. Daarom verzorgen we het eten en drinken, van biologische kwaliteit. Leerlingen worden betrokken bij het hele proces: bestellingen doen, werken met een budget, boodschappen opruimen, gerechten bereiden, tafels dekken en opruimen en natuurlijk gezellig samen lekker eten. Naast aandacht voor voeding organiseren we veel bewegingsactiviteiten: er zijn zo’n drie bewegingslessen per week en tussen de middag wordt er regelmatig buiten gespeeld onder leiding van een gymleerkracht.

Welbevinden is noodzakelijk om te kunnen leren. Leerlingen horen bij een bouw (onder-, midden- of bovenbouw) en hoe die bouw met elkaar werkt wordt samen met leerkrachten afgesproken. De gehele dag, ook tijdens lunch en buiten spelen, worden leerlingen begeleid door leerkrachten waardoor er op alle momenten aandacht is voor samen leven en omgaan met elkaar.

De School kent twee pakketten: het basis- en het totaalpakket. Het verschil betreft de hoeveelheid en variatie in tijd.

‘Op maat’ is geen synoniem voor vrijheid. Over hoe wij het onderwijs op maat organiseren, kunt u lezen op deze website. Ook de schoolgids en het schoolplan vindt u op deze site. Wilt u persoonlijk kennismaken? Onder ‘aanmelden’ en ‘contact’ vindt u daarvoor de informatie.

Deze diashow vereist JavaScript.