fusie Lucas

Per 1 augustus 2013 is De School gefuseerd met Stiching Lucas Onderwijs.
Door deze fusie is het voortbestaan van onze school verzekerd.
Het Besluit Instandhouding van Dienst Uitvoering Onderwijs vindt u hier.
De goedkeuring van de staatssecretaris op het fusieverzoek vindt u hier.
Het advies van de Commissie Fusietoets vindt u hier.