kosten voor ouders

De school kent twee pakketten: basispakket en totaalpakket.
Het basispakket is te vergelijken met een gangbare basisschool wat schooltijden en vakanties betreft. De schooltijden zijn vast, dagelijks van 8.00 tot 14.00 uur en de vakanties en vrije dagen liggen eveneens vast. Het aantal uren onderwijs is 940 per jaar. Dit pakket is in principe kosteloos.
Leerlingen in het totaalpakket kunnen 2.500 uur per jaar gebruik maken van alle voorzieningen; hebben variabele schooltijden en kunnen gedurende het gehele jaar vakantie en vrije dagen opnemen. Daarnaast is er meer individuele aandacht omdat er dagelijks na 14.00 uur één leerkracht per 10 leerlingen beschikbaar is. Er is een uitgebreid pakket aan extra leeractiviteiten die regelmatig door vakmensen van buiten de school worden gegeven. Tot slot is er elke periode van tien weken een extra educatieve excursie. De kosten voor dit pakket zijn vergelijkbaar met 3 dagen buitenschoolse opvang, € 469,70 per maand. Deze kosten komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Afhankelijk van de gezinssamenstelling en het inkomen bedraagt deze toeslag in 2017 tot 94-95% van de kosten (zie de tabel voor 2015, de tabel voor 2016 en de tabel voor 2017).
Voor gezinnen met een laag inkomen die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, kost het totaalpakket netto dus € 23,49 – € 28,18 per maand. Hiervoor kan dus onbeperkt gebruik gemaakt worden van de voorziening.
Voor kinderen die extra zorg behoeven en hiervoor een ‘rugzakje’ krijgen (dat heet tegenwoordig een toelaatbaarheidsverklaring) kunnen deze kosten uit die middelen worden betaald.

Vrijwel alle kinderen blijven tussen de middag op school. Dan wordt er gezamenlijk, gezellig, lekker en gezond gegeten en buiten gespeeld. Beide onder leiding van eigen medewerkers. Als kinderen op school blijven, maken ze gebruik van de maaltijden die wij verzorgen. Alle maaltijden, evenals het 10- en 4-uurtje zijn van biologische kwaliteit.
De bijdrage in de kosten hiervoor is € 47 per maand (een toelichting op de werkelijke kosten en de totstandkoming van de bijdrage kunt u hier vinden).

Extra’s als leerplangesprekken, persoonlijke leerplannen en educatieve excursies worden niet vergoed door de overheid. Daarom wordt daarvoor een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van € 500 per jaar. In de schoolgids wordt uitgelegd hoe hiervoor vrijstelling kan worden verzocht.

Hieronder worden de bedragen per pakket samengevat:

Basispakket:

  • het onderwijs is kosteloos
  • eten/drinken en begeleiding/sport & spel tussen de middag: € 47 per maand (€ 565 per jaar )
  • vrijwillige ouderbijdrage: € 41,76 per maand € 500 per jaar)

Totaalpakket:

  • € 469,70 per maand (€ 5.636 per jaar)
    Deze kosten komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl kunt u precies uw netto kosten berekenen door een proefberekening te maken. Hiervoor heeft u deze gegevens nodig: uurprijs € 6,10*, uren per maand 77.
  • eten/drinken en begeleiding/sport & spel tussen de middag: € 47 per maand (€ 565 per jaar )
  • vrijwillige ouderbijdrage: € 41,76 per maand € 500 per jaar)

*) De maximale uurprijs die per 1-1-2016 voor toeslag in aanmerking komt is € 6,42, per
1-1-2017 € 6,69, onze uurprijs zit daar dus ruim onder.

DeSchoolZandvoort2014-3073